Ca şi unitate de învăţământ şcoala datează din jurul anului 1900, la început fiind Şcoala de 7 ani nr 14 de băieţi, apoi mixtă, urmând ca în anul şcolar 1954/1955 să îşi ia denumirea actuală: Şcoala Gimnazială  Nr.128.

 Şcoala şi-a început  activitatea în corpul de clădire nou în 1982; clădirea se află în Bucureşti, sectorul 5, pe strada Ion Creangă nr.6.

Printre profesorii care au predat la această şcoală s-a  aflat şi omul  de litere Mircea Sântimbreanu (1964 şi 1968).

Şcoala asigură formarea şi pregătirea elevilor din zonele 13 Septembrie, Panduri, Uranus, Acvila, Şoseaua Viilor, Chirigiu. Este dotată cu laborator de informatică utilat cu calculatoare performante conectate la internet.

Şcoala dispune de programul ,,Școală după Școală pentru clasele P-IV care asigură elevilor efectuarea temelor,supraveghere de specialitate, masă cu preparate calde în condiţii de maximă igienă.

Experienţa de peste 20 de ani a corpului didactic a făcut ca şcoala să se situeze printre şcolile de frunte ale sectorului 5, obţinând în fiecare an rezultate bune la Examenele  Naţionale, Olimpiade şi Concursuri.

Baza materială

 • 14 săli de clasă
 • 5 laboratoare de :
  • chimie
  • fizică
  • biologie
  •  informatică
 • bibliotecă (cu peste 14.000 de volume)
 • cabinet metodic al învăţatorilor
 • cabinet de consiliere psihopedagogică
 • o sală de sport modernizată (450mp)
 • teren de baschet, fotbal, handbal,tenis
 • cabinete medicale :
  • igienă şcolară – doctor  şi asistent medical
  • stomatologie – doctor stomatolog
 • dotări speciale – reţea de calculatoare, fax, acces la internet