Motto: „Scopul educației este să îi pregătească pe tineri să se educe ei înșiși pe parcursul vieții lor.” Robert Maynard Hutchins

Școala Gimnazială nr. 128 își propune să realizeze un demers educațional circumscris domeniului excelenței, să dezvolte diverse parteneriate, îmbogățind calitatea educației, să coopereze cu instituții prestigioase la nivel național și internațional, îmbinând în mod armonios tradițiile locale cu valorile naționale și universale, să promoveze politici pozitive în relația cu comunitatea.

Viziunea școlii

Fiecare absolvent își va atinge potenţialul maxim într-un mediu stimulativ, adaptat nevoilor individuale şi va fi orientat către traseul educaţional potrivit, acceptând provocările unei societăţi în continuă schimbare.

Misiunea școlii

Misiunea şcolii derivă din idealul educaţional de formare a personalităţii omului de mâine şi constă în asigurarea pregătirii elevilor pentru continuarea studiilor, concomitent cu însuşirea de către elevi a sistemului valorilor culturale şi etice, necesare unei raportări eficiente la cerinţele societății.